TERMS OF USE

Όροι Χρήσης

Το listoften.com δε συλλέγει προσωπικά στοιχεία ταυτότητας από ιδιώτες, εκτός εάν οι ιδιώτες παρέχουν αυτά τα στοιχεία εθελοντικά. Τέτοιου είδους πληροφορίες -αν και όταν συλλεχθούν- σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να παραχωρηθούν σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη έγκριση των ιδιωτών.

Το listoften.com διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία που συγκεντρώνει για στατιστικούς λόγους χωρίς την προηγούμενη έγκριση των ιδιωτών. Οι στατιστικές αυτές έρευνες μπορεί να έχουν σχέση με τη μέτρηση της επισκεψιμότητας μέρους ή όλης της έκδοσης. Το listoften.com θα προσφέρει σε τρίτους μόνο συγκεντρωτικά παράγωγα στατιστικών ερευνών και όχι τα ιδιαίτερα στοιχεία ιδιωτών.

Οι χρήστες / επισκέπτες, επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, με την ανάγνωση και χρήση των σελίδων του listoften.com και όλων των υπηρεσιών του, πληροφορίες μη προσωπικές μπορεί αυτόματα να συλλέγονται με τη μορφή μικρών αρχείων κειμένου (cookies), τα οποία χρησιμοποιούνται για να αναγνωρίζονται χρήστες, οι οποίοι συχνά επισκέπτονται το listoften.com, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, όπως βελτίωση εμφάνισης και διαδραστικότητας.

Οι παραπάνω διαδικασίες έχουν ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2011. Το listoften.com διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτή  τη δήλωση οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί και για το λόγο αυτό θα ενημερώνει τους χρήστες / επισκέπτες του σχετικά με οτιδήποτε νέο. Η παρούσα ιδιωτική δήλωση και οι πολιτικές που αναλύονται σε αυτή δεν στοχεύουν ούτε δημιουργούν οποιασδήποτε μορφής συμβατική νομική υποχρέωση έναντι του listoften.com ή της εταιρείας εκμετάλλευσής του.


Ο επισκέπτης/ χρήστης της παρούσας ιστοσελίδας (www.listoften.com) και των παρεχομένων μέσω αυτής υπηρεσιών παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους αναφερόμενους εδώ όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και αρχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα. Συνεπώς οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν την χρήση της σελίδας και των υπ’ αυτής υπηρεσιών και εφόσον δεν συμφωνεί με αυτούς, οφείλει να απέχει από την περαιτέρω χρήση αυτής. Στην αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι έλαβε γνώση αυτών και ότι δεσμεύεται από το περιεχόμενό τους.
Οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση των όρων του παρόντος θα γνωστοποιείται στη δικτυακή παρουσίαση και ο χρήστης θα ενημερώνεται για τις τροποποιήσεις ακολουθώντας το σχετικό link ‘ΌΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ’ που υπάρχει στο τέλος κάθε σελίδας.


Υποχρεώσεις χρήστη

Ο χρήστης συμφωνεί ότι δεν θα χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της για τη δημοσίευση περιεχομένου που είναι προσβλητικό, δυσφημιστικό, υβριστικό, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και συνιστά ποινικό αδίκημα, ή προκαλεί βλάβη σε άλλους ιδίως ανηλίκους. Η ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις. Ο επισκέπτης / χρήστης των σχετικών υπηρεσιών διατηρεί το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις του, ενώ η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει ή αποβάλλει κάποιον επισκέπτη/χρήστη των σχετικών υπηρεσιών σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων.
Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο που δημοσιεύει μέσω της σχετικής υπηρεσίας και αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην ιστοσελίδα από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.


Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και γενικά όλων των αρχείων της ιστοσελίδας (www.listoften.com), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της ιστοσελίδας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης.


Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιριών, συνεργατών, φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.


Περιορισμός ευθύνης

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης της σελίδας, των υπηρεσιών και επιλογών της, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. H ιστοσελίδα δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.
H ιστοσελίδα αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως να εγγυάται την αρτιότητα, πληρότητα, επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών. Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες της ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.


"Δεσμοί" (links) προς άλλα sites

H ιστοσελίδα δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. H ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.


Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις της ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας και του επισκέπτη/ χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δεν δεσμεύει παρά μόνον αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. 

listoften eshopping
 • 10
  Browns
 • 9
  MyWardrobe
 • 8
  Stylebop.com
 • 7
  MyTheresa.com
 • 6
  TheCorner
 • 5
  Topshop.com
 • 4
  Netaporter.com
 • 3
  Yoox.com
 • 2
  theOutnet.com
 • 1
  Asos.com
LATEST UPDATED LISTS
Στη λίστα Tα 10 καλυτερα μαγαζια για καλαμακι στην Αττικη προστεθηκε το μέρος Meet Meat από τον επισκέπτη Sofia Vasilopoulou
Πέμπτη στις 10:41
Στη λίστα B.B.Q.''S προστεθηκε το μέρος Μασινα από τον επισκέπτη ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΚΕΥΑΚΗ
Δευτέρα στις 11:05
NEWSLETTER
Get your weekly dose of new lists that have just been published be the first to vote and add your own. Stay up to date